ПРЕДСТАВИ СИ ЕДИН СВЯТ С ЕДИН ЕЗИК

Т В О Я Т


Capital Traduzioni

ЩЕ ТЕ СВЪРЖЕМ СЪС СВЕТА НА ТВОЯ ЕЗИК

ПИСМЕНИ ПРЕВОДИ

ПИСМЕНИ ПРЕВОДИ

СЕРТИФИЦИРАНИ ПРЕВОДИ

Сертифицираният (заверен) превод се изисква от тези, които предоставят документите, предназначени за държавите, влизащи в Обединеното Кралство (Англия, Уелс, Шотландия, Северна Ирландия), Ирландия или Съединените американски щати и, като цяло, за англоезичните държави.

ЗАКЛЕТИ ПРЕВОДИ - ЗАВЕРЕНИ

«Заклетият превод» е превод с юридическо значение, извършен от заклет преводач, положил клетва пред италианския съд.

ЛЕГАЛИЗИРАНИ ПРЕВОДИ

Когато документът трябва да се представи пред чуждестранна власт не е достатъчно да бъде придружен само от превод, извършен от заклет преводач и положена заверка; същият трябва да бъде легализиран с Апостил от Хагската конвенция.

ЮРИДИЧЕСКИ ПРЕВОДИ

Юридическият превод се отнася към категорията на техническите преводи и представлява теоретичния клон, който изисква съответните теоретични знания и, следователно, се извършва от най-добрите ни специалисти в тази област, в частност, юристи, запознати с връзката между англосаксонската правна система и италианското гражданско право.

УСТНИ ПРЕВОДИ

УСТНИ ПРЕВОДИ

УСТЕН СИМУЛТАНЕН ПРЕВОД

Устен симултанен превод се извършва в звукоизолирана кабина и микрофон като залата трябва да разполага с кабина, предназначена за постоянен устен превод по изисквания ISO 2603 или по изисквания ISO 4043 в случай, че залата разполага с мобилна кабина

УСТЕН КОНСЕКУТИВЕН ПРЕВОД

Консекутивен превод (не се изисква използване на технически съоръжения) се извършва при пряк контакт със заинтересуваните страни Преводачът изслушва казаното и го превежда на съответния език.

УСТЕН ПРЕВОД ПРИ ПРЕГОВОРИ /СЕМИНАРИ И ДР

Устният превод при водене на преговори /семинар и др./ представлява спонтанен превод за малка група участници Не се изисква използване на технически съоръжения Преводачът изслушва казаното и го превежда на съответния език.

УСТЕН ПРЕВОД ШУШОТАЖ

Шушотаж е устен симултанен превод, при който се превежда шепнешком на ухото на слушателя. Не се изисква използване на технически съоръжения Преводачът изслушва казаното и го превежда на съответния език.

Услуги по редактиране

Услуги по редактиране

Ние гарантираме безупречна редакция на текстовете благодарение на нашите опитни преводачи на майчин език и следвайки процедури за контрол на качеството, специфични за езиковия сектор

Езикови услуги

Езикови услуги

Превеждаме брошури за медицинско оборудване, листовки за лекарства и приспособления, ръководства за употреба на медицинско оборудване, формуляри за информирано съгласие, инструкции за използване на медицински и хирургически съоръжения и болнично оборудване