ЗАКЛЕТИ ПРЕВОДИ – ЗАВЕРЕНИ  От какъв вид услуга се интересувате? Разберете разликите

  Брой страници за превод

  Превод от

  Превод на

  Можете да изпратите част от текста за превод

  Изберете агенцията

  Кратка информация за предоставяне на личните данни

  «Заклетият превод» е превод с юридическо значение, извършен от заклет преводач, положил клетва пред италианския съд. Удостоверяването (заверка под клетва) на превода на документа почти винаги се изисква за дипломи, сертификати, атестати, както и правни актове, контракти, писма за назначение и като цяло във всички случаи, когато се изисква официалната сертификация от преводача за съответствието на преведения текст с този, който се съдържа в оригиналния текст. Протоколът за заверка под клетва трябва да бъде съставен от лицето, извършило превода, и следователно, носи отговорност за него. По принцип клетвата се полага същевременно с предоставяне на превода и преведения документ. Преводачът трябва лично да представи документа, който ще бъде удостоверен/заверен под клетва. Удостоверяването (или заклет превод на текста) е наречено така, защото след превода на текста упълномощеният преводач идва в Съда да даде и регистрира официалната клетва, където се потвърждава, че преводът на текста точно съответства на приложения към него оригинал.

  ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

  Поискай калкулиране на цена без никакъв ангажимент.

  За кратко време ще получите нашето предложение.

  Калкулирането на цената ще е подробно и ще включва:

  Цена за услугата

  }

  Начин за изпълнение

  Квалификация на преводача

  Начини за разплащане

  В запитването можете да приложите част или целия документ, който ще се превежда.

  Ако желаете допълнителна информация, преди да изпратите запитване за цена не се колебайте да се свържете с нас