ЗА НАС

Идеята се зароди от дългогодишното сътрудничество между експерти преводачи, включени в професионалния регистър на техническите консултанти към съда в Рим, преподаватели на майчин език, дипломирани професионални преводачи по писмен и устен превод, които работят за частни клиенти и институционални органи повече от 15 години.
 

Офисът на нашата агенция се намира в Рим, но ние работим на територията на цяла Италия

Нашите преводи се извършват от професионални преводачи, вписани в регистъра на техническите консултанти в раздел професионални преводачи по писмен и устен превод към съда в Рим.

Извършваме обикновени преводи, както и преводи от заклет преводач (заверени), легализирани преводи с положен печат Апостил от Хагската конвенция, даващ валидност на превода в Италия и в чужбина.

Нашата агенция предлага услуги по писмен и устен превод на следните езици: албански, арабски, китайски, френски, английски, италиански, португалски, румънски, руски, испански, немски, турски, украински.