Благодарим ви, че ни изпратихте вашето CV
Ако вашият профил е в съответствие с нашите отворени позиции, ще се свържете с нашия персонал