ЛЕГАЛИЗИРАНИ ПРЕВОДИ  От какъв вид услуга се интересувате? Разберете разликите

  Брой страници за превод

  Превод от

  Превод на

  Можете да изпратите част от текста за превод

  Изберете агенцията

  Кратка информация за предоставяне на личните данни

  Когато документът трябва да се представи пред чуждестранна власт не е достатъчно да бъде придружен само от превод, извършен от заклет преводач и положена заверка; същият трябва да бъде легализиран с Апостил от Хагската конвенция*. Легализирането на документа се извършва след положена заверка, което прави документа валиден за чужбина. * Апостилът от Хагската конвенция представлява удостоверение, с което се узаконява на международно ниво автентичността на всеки публичен документ и в частност нотариалните актове. Това правно изискване е признато в държавите, които са подписали Хагската конвенция на 5 октомври 1961 г.

  ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

  Поискай калкулиране на цена без никакъв ангажимент.

  За кратко време ще получите нашето предложение.

  Калкулирането на цената ще е подробно и ще включва:

  Цена за услугата

  }

  Начин за изпълнение

  Квалификация на преводача

  Начини за разплащане

  В запитването можете да приложите част или целия документ, който ще се превежда.

  Ако желаете допълнителна информация, преди да изпратите запитване за цена не се колебайте да се свържете с нас