УСТЕН КОНСЕКУТИВЕН ПРЕВОД  Посочете област, където ще се изпълни услугата

  От какъв вид услуга се интересувате? Разберете разликите

  Езици, на които ще се превежда

  Колко часа заетост се предвиждат?

  Изберете агенцията

  Кратка информация за предоставяне на личните данни

  Консекутивен превод (не се изисква използване на технически съоръжения) се извършва при пряк контакт със заинтересуваните страни Преводачът изслушва казаното и го превежда на съответния език. При консекутивен превод работният ден включва 7 (седем) часа с по един преводач за всеки език. Консекутивен превод, извършен от един преводач на двата езика се разрешава за 4 (четири) работни часа.

  ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

  Поискай калкулиране на цена без никакъв ангажимент.

  За кратко време ще получите нашето предложение.

  Калкулирането на цената ще е подробно и ще включва:

  Цена за услугата

  }

  Начин за изпълнение

  Квалификация на преводача

  Начини за разплащане

  Ако желаете допълнителна информация, преди да изпратите запитване за цена не се колебайте да се свържете с нас