УСТЕН ПРЕВОД ПРИ ПРЕГОВОРИ /СЕМИНАРИ И ДР  Посочете област, където ще се изпълни услугата

  От какъв вид услуга се интересувате? Разберете разликите

  Езици, на които ще се превежда

  Колко часа заетост се предвиждат?

  Изберете агенцията

  Кратка информация за предоставяне на личните данни

  Устният превод при водене на преговори /семинар и др./ представлява спонтанен превод за малка група участници Не се изисква използване на технически съоръжения Преводачът изслушва казаното и го превежда на съответния език. Услугата устен превод при преговори /семинари и др./ включва 7 (седем) работни часа с по един преводач за всеки език. Услугата устен превод извършен от един преводач на двата езика се разрешава за 4 (четири) работни часа.

  ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

  Поискай калкулиране на цена без никакъв ангажимент.

  За кратко време ще получите нашето предложение.

  Калкулирането на цената ще е подробно и ще включва:

  Цена за услугата

  }

  Начин за изпълнение

  Квалификация на преводача

  Начини за разплащане

  Ако желаете допълнителна информация, преди да изпратите запитване за цена не се колебайте да се свържете с нас