УСТЕН ПРЕВОД ШУШОТАЖ  Посочете област, където ще се изпълни услугата

  От какъв вид услуга се интересувате? Разберете разликите

  Езици, на които ще се превежда

  Колко часа заетост се предвиждат?

  Изберете агенцията

  Кратка информация за предоставяне на личните данни

  Шушотаж е устен симултанен превод, при който се превежда шепнешком на ухото на слушателя. Не се изисква използване на технически съоръжения Преводачът изслушва казаното и го превежда на съответния език. При устен превод шушотаж работният ден включва 7 (седем) часа с по един преводач за всеки език. Устен превод шушотаж, извършен от един преводач на двата езика се разрешава за 4 (четири) работни часа.

  ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

  Поискай калкулиране на цена без никакъв ангажимент.

  За кратко време ще получите нашето предложение.

  Калкулирането на цената ще е подробно и ще включва:

  Цена за услугата

  }

  Начин за изпълнение

  Квалификация на преводача

  Начини за разплащане

  Ако желаете допълнителна информация, преди да изпратите запитване за цена не се колебайте да се свържете с нас