УСТЕН СИМУЛТАНЕН ПРЕВОД  Посочете област, където ще се изпълни услугата

  От какъв вид услуга се интересувате? Разберете разликите

  Езици, на които ще се превежда

  Колко часа заетост се предвиждат?

  Изберете агенцията

  Кратка информация за предоставяне на личните данни

  Устен симултанен превод се извършва в звукоизолирана кабина и микрофон като залата трябва да разполага с кабина, предназначена за постоянен устен превод по изисквания ISO 2603 или по изисквания ISO 4043 в случай, че залата разполага с мобилна кабина. Във всяка кабина трябва да има поне двама преводача. Работният ден се състои от 7 (седем) часа. Симултанен превод, извършван от един преводач се разрешава само за един час

  ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

  Поискай калкулиране на цена без никакъв ангажимент.

  За кратко време ще получите нашето предложение.

  Калкулирането на цената ще е подробно и ще включва:

  Цена за услугата

  }

  Начин за изпълнение

  Квалификация на преводача

  Начини за разплащане

  Ако желаете допълнителна информация, преди да изпратите запитване за цена не се колебайте да се свържете с нас