ЮРИДИЧЕСКИ ПРЕВОДИ  От какъв вид услуга се интересувате? Разберете разликите

  Брой страници за превод

  Превод от

  Превод на

  Можете да изпратите част от текста за превод

  Изберете агенцията

  Кратка информация за предоставяне на личните данни

  Юридическият превод се отнася към категорията на техническите преводи и представлява теоретичния клон, който изисква съответните теоретични знания и, следователно, се извършва от най-добрите ни специалисти в тази област, в частност, юристи, запознати с връзката между англосаксонската правна система и италианското гражданско право. Този вид превод също така изисква по-голяма терминологична точност, която често води до транскодификация. Затова в юридическия контекст значението на думите се определя от теоретични и юридически форманти. Нашите юридически преводачи и коректори са носители на езика и специалисти в областта на правото и юриспруденцията.

  ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

  Поискай калкулиране на цена без никакъв ангажимент.

  За кратко време ще получите нашето предложение.

  Калкулирането на цената ще е подробно и ще включва:

  Цена за услугата

  }

  Начин за изпълнение

  Квалификация на преводача

  Начини за разплащане

  В запитването можете да приложите част или целия документ, който ще се превежда.

  Ако желаете допълнителна информация, преди да изпратите запитване за цена не се колебайте да се свържете с нас